Ταυτότητα-Βιογραφικό


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Kυδωνάκης Γεώργιος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τυμπάκι, Ν.  Ηρακλείου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Κινητό: 6981480465
E-MAIL: tymbaki@hotmail.com


ΣΠΟΥΔΕΣ:

9/2005-6/2010  

:

Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης       Βαθμός πτυχίου: 7,05
2002-2005        
:
Ενιαίο Λύκειο Τυμπακίου
Βαθμός Απολυτηρίου: 18,2


ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

2006-2007   
:
Βοηθός καθηγητή στο Εργαστήριο Φυσικής 1
2007-σήμερα
:
Καθηγητής σε Ιδιωτικά Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

Γερμανικά
:

Zertifikat Grundstufe Goethe και Zertifikat Grundstufe Palso
Ρώσικα
:
Τέσσερα εξάμηνα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ:

Windows XP                
:
Word, Excell, Internet, Power Point
Πτυχίο
:
Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ ΒΡΑΒΕΙΑ:

2004-2005                 

:

Αριστείο Προόδου για την Γ’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου
Υποτροφία από τις Μινωικές Γραμμές για την εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής  με σειρά προτεραιότητας 1
2005
:
Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής  με σειρά προτεραιότητας 1
2007-2008                 
:
Ανάμεσα στους πέντε πρώτους του έτους στο Τμήμα Φυσικής
2010                           :       Δεκτός για το Μεταπτυχιακό Προχωρημένης Φυσικής του 
                                            Πανεπιστημίου Κρήτης.